Birilerinin Yaptıkları

Hep birileri ve birilerinin yaptıkları gibi düşünürdü yaşadıklarını. Bu yüzden sürekli öfkeli, haksızlığa uğramış, kullanılmış hissetti. Şehirler inşa etti. Yaşayan insanlara kızdı. Gökdelenler yaptı, altyapıdan yakındı. Yollar yaptı, eskitenlere kızdı. Hayatında olan ve katılanlarla çatıştı. Kendi hayatıydı yaşadığı. Yaşadığı hayatı için hep birileriyle çarpıştı. Acıdan beslenmek, çatışmayla çözümlemek… İnsanlar, koşullar mükemmel değildi ki. Hatta, hep…

Özgür İrade

Benliğin oluşmuş kimliklerden. Kimliğin esnek bir zihinlerden. Zihinlerin çok yönlü eğitimden. Eğitimin benliklere hizmetkarlar üretmeyeninden çıkanlar özgür oldu. Özgür düşünce birey olabilenlerin. Buna onların hakkı olduğuna inandıkları için oluştu. Özgür irade inancın kaynağıydı. Özgür irade medeniyetlerin beşiğiydi. Özgür irade köle ile özgür insanı ayırandı. Özgür irade bu dünyadaki sınav alanıydı. Şeytanın bir oyunu vardı. “İradenizi…

ÜRETMEK

Üretmek, mecburiyetindeyiz. Ekonomik olmayışı, bizim için anlamsızlığı şu an için gereklilik veya ihtiyaç olmayışı gibi nedenler öne sürerekvazgeçemeyeceğimiz kadar önemli üretim. Yaşamın kaynağı, üretmek. Hayatı çoğaltmak, bu da onu daha anlamlı hale getiren eylem. Yaratılışın ve davamlılığın altın kuralı.Üretmek ve çoğaltmak… Geldiğimiz bu yaşamı anlamlı kılmak için buna devam etmeye mecburuz. Üretmek, hayatı ve canlılığı…