İnsan, Canlılar, Doğal Taşlar ve Enerji

Bitkiler, doğal taşlar, insan enerjisi arasında Bazı çalışmalarda doğal taşları kullanırım. Yoğun kullandığım dönemler olur. Uzun yıllardır onlarla yaptığım çok sayıda çalışma için onlar bana arkadaşlık ederler. Doğal olarak her doğal taş seti, her gün topraklanmak ve yüklenmek ihtiyacındadır. Bunun için büyük boy saksı içerisinde çok yapraklı Benjamin ağacı olan bitkimi kullanırım. Sonuç şu dur…

Kızıl Quartz

Sitrin, quartz, kaya kristali ile aynı tür ve özelliklerine sahip olup ağırlıklı olarak , Pembenin sevgi , incelik ilgi ve şefkat yetilerini güçlendirir. Kalbi rahatlatır kalablık ve karmasıklıktan kurtarırken , kalp yaralarınızı, ilgisililik ve dışlanmışlıklarınızı iyileştirip sarar . Runuzla kalbinizi sevgi ile birleştirir ve rurhunuzu evrenin enerjisine ve dış dünyaya açmanızı sağlar. Sıcak huzur verici…

Kaya Kristali

Diğer isimleri Kristal Kuvars, Necef Taşı, Kaya Kristali dir. oksijen ve silikonun bileşenlerinden oluşur. Altıgen prizmalar şeklinde kristallerdir. Kaya Kristali bizi yaşamın ve varlığımızın bütünününe götürür. İçinden gecen ışığın enerjisi bünyesinde bütün renkleri barındırır ve bu nedenle tüm şakra enerjilerini bütünleyen ve zenginleştirip uyumlaştıran bir enerjiye sahiptir. İlahi enerji ile ruhumuz bütünleştirip oluşan bu bilgi…

Elmas Taşı

Rüyaların taşı’ da denir . Bedeni temizleyerek negatif kuvvetleri yok etmesinin yanı sıra zihin/ruh/beden üçlüsünü birleştirici ve bütünleştirici gücü de bulunur. Bolluk, saflık, masumluk , sadakat kudret ve dayanıklılığın sembolüdür. Eşit ölçülü kristal yapıdaki saf karbondur. Bir elmas yalnızca başka bir elmasla kesilebilir. Ergime noktası 3547°C’dir.Havada 850 °C’de yanar. Havasız ortamda 1500 °C’de grafite dönüşür.…

Amatis Taşı

Diğer isimleri Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı dır.Oldukça çekici bir renge sahip Ametis taşı Evrenin ve yartılısın tüm enerjilerine sonsuz bir güven duygudusu ve canlı bir dinginlik hissi yaratır. Meditasyonlarda özellikle renginden dolayı esin ve ilham kaynağıdır. Zihnimizi evrenin ucsuz bucaksız enerjilerine odaklar ve açar. Ametisin kullanılacağı alana olan büyüklük oranı 1/ 25 olmalıdır.…

Sodalit Taşı

Magma kayaçlarında oluşan içerisinde alüminyum silikat mineralinden bulunan doğal taştır.İçerisinde kalsiyum ve soda barındırır. Tuz taşı olarak bilinir. ismini Yunanca “sodalithos” tan almıştır. Zihnimizi ve düşüncelerimizi saflaştırır temizler. Düşüncelerimizi derinleştirir dinginleştirirken sinir sistemimizide güçlendirir. Fikirlerimzi ve dşüncelerimiz hayata geçirmek için gereken bilgi ve enerjiyi sağlar Tıkanmış fikirleri ve düşünce kalıplarını çözer. Temizleme için güneşte 5…

Lacivert Taşı

Lapis Lazulini diğer adıdır.mavinin taşı ya da gökyüzü taşı manasına gelir.Bir çeşit bakır cevheridir. Kristal yapısı birbirine dik ama farklı uzunlukta olan eksenlerden oluşur.Gece gökyüzüne dağılmış yıldızlar gibi altın rengi prit parçaları bulunur içerisinde. Evrenin engin soznsulugunu ve yerlerinde parıldayan yıldızlarla içimizde bütünleşmiş güven duygusunu canlandırır.Tüm evrenin gücünü enerjisini sonsuzluğunun enerjisini alır ve zihnimize yönlendirir…

Mavi Safir Taşı

Sapphire, Gökyakut,Göklerin taşı,Kader taşı olarak farklı isimleri vardır. Düz kesimlileri ışığa karşı tutulduğunda içindeki üç ışınlı ve altı uçlu tek yıldızı görmek mümkün olur.Bu yüzden de “ Yıldız taşı” da denilmektedir. Beynizmizi ve zihnimizi kozmik bilgiye , enerjilere ve sonsuz gerçeklere açar. Enerji titreşimleri bedenimizde ve ruhumuzda saflaştırıcı ve yenileyici etki yapar. Tepe şakrasının ilahi…

Kadıköy – Kalsedon Taşı

Kalsedon Taşı diğer ismidir.Ana yurdu Türkiye’dir. kuvars mineralinin kriptokristalin çeşitlerinden biridir. Yağımsı bir parlaklığa sahiptir. Saf kalsedon çok ince tabakalar halinde dizilmiş çok ince kuvars liflerinden oluşur. . Taş genelde mühür halkası, mücevher ve oymalarda kullanılımıştır. Rivayete göre insanların ilk mücevher taşıdır. Eski kültürlerde Allah tarafından gönderildiğine inanılan taş, başarı ve gücün sembolü olarak kabul…

Turkuaz- Firuze Taşı

Türk taşı olarak da bilinen Turkuaz gökyüzünün mavisi yeryüzünün yeşili birleşimini ifade ederken ruhun yüksek seviyelerinin bakış açısı ile yeryüzünün ve dünyevi dünyevi yaşamın uygun bir bilşimi oluşturarak dengeler. Bünyesine topladığı pozitif enerjiyi hem beden hem ruhumuz için kullanırken bunların enerjilerinide dengeleme görevini üstlenmiştir. Tılsımlı gücü olduğu kabul edilmiş ve kutsal sayılmıştır. İnanışa göre; bu…