Sadakat

Sadakat kavramı, bağlılık ile ilgili bir kavramdır. İnsanlar zihinlerinde bunu aldatma ve aldatılma gibi değerlendirilirler. Yani sadece aşk ilişkilerinin bir parçası gibi görürüler. İş yerine ve işine sadakat. Arkadaşlarına sadakat. Temel aileye sadakat. Alışkanlıklarına sadakat. Oraklarına sadakat. Borcuna sadakat. Alacaklarına sadakat. Ülkesine sadakat. Takip ettikleri sayfalara, dizilere, oyunculara, şarkıcılara sadakat. Sadık olmak veya olmamak; O…

Duruşun Sahibi

Masanın diğer tarafında kalabilmek. Samimiyet ve sınır dengesini kurabilmek. Bu teknikten öte bir şey. Duruş sahibi olmak ve sağlam bir karekteri edinmekle ilgili. Tüm hizmet sektörleri için, hizmet verenlerin sınırlarını bilmesi önemlidir. Hizmet verenin sınırı, her zaman hizmet alanın sınırını gözetmek üzerinedir. ” Müsteri her zaman haklıdır ” söylemi, boşuna değildir. Burada bahsedilen haklılık, onun…

Güven Oluşturmak

İnsanlar ile çalışmayı, verimli hale getiren en önemli etmen. Güvendir. Her şey bir tarafa, güven olmadan hiç bir çalışma mesafe kaydetmez. İnsanlar farklıdır. 0 ila 100 arasında bir güven puanı ile başlayabilirler çalışmaya. Kimisi 100 den geriye doğru azaltır. Kimisi de 0 ‘dan, 100 e doğru çoğaltır güven duygusunu. Elinizdeki puan, sonuçta elde edeceğiniz başarı…

Bilincin Kapılarını Aralamak

İnsan bilincinin kapılarını, ancak onlara kullanışlı bir şey verdiğinizi hissettirdiğiniz aralayabilirsiniz. Ona özel olduğu, işine yarayacağı, onun iyiliği için olduğu, kullanmasının mümkün olduğu,… Birden fazla fikir, örnek ve delil ile desteklenmeli. Basit antremanlar ve kücük simülasyonlarda, bunları uygulayabileceği gösterilmeli. Sonrasında, hızlanan bir araba gibi yol alıp gider.