Uyum Sağlama Becerisi

Uyum sağlama becerisi önemli demiştik. Gerçekten önemli. Uyumlanmak, hayatta kalabilmekle ilgili. Uyumlanmak, çocuk yetiştirmekle ilgili. Uyumlanmak, başarı ile ilgili. Uyumlanmak, gelişim ile ilgili. Uyumlanmak, daha az acı çekmekle ilgili. Uyumlanmak, barışık olmakla ilgili. …. Her biri, bir başka başlık aslında. Bir de aşırı uyumlanma kavramı var. Bu konu da bir birinden ilginç başlıkları barındırıyor. Aşırı…

Değişime Direnç Geliştirdi

Eskiden tüm hayatlar zor yaşanırmış. İnsanlar mecburen dayanıklı olmaya mecbur olurmuş. Koşullara uyum sağlamak ve entegre olmak, oldukça sıradanmış o zamanlar. Şimdi, o kadar basit değil. İnsanlar değişime direnç geliştirdi. Sebebi de basit. Dayanıksız olmaları ve artık kolay uyum sağlama yeteneklerinin olmayışı. O yüzden günümüzde değişimler keskin olmaz. Fark etmeden yumuşak geçişlerle insanlar değiştirilir. Çünkü,…

Denge ve Uyum

Herkesin aynı düşüncede olması, ciddi bir problemdir. Orada katı bir eğitim modelinin ve baskının olduğunu anlatır bize. Özgür düşünce ve yaratıcılık, çok seslilik gerektirir. Tüm marjinal uçlar, kendi düşüncesine çekerken. Genel denge, ortalarda bir yerde oluşur. Bu uyumdur. Birlikte bir yaşam sürmek için, farklı düşüncelere anlayışlı olmak gerekir.

Bütüne Baktığında

Bütün olarak baktığında tam bir resim ortaya çıkar. Parçalara bölünmüş seyirlerde, parçalarında tek tek çalışılmış insanlarda bütünlük oluşturmak zorlaşır. Bağlamak ve bütünleştirmek gerekir tüm çalışılmış kesitleri. Kendi içimizde de bu böyledir. İş, aile, sosyal hayatımız iyi giderken ve gelişirken duygusal yaşantımızı ihmal edersek bu kısım diğer hepsini yok edecek kadar eksikli ve aç kalır. Diğerleri…

Sanat

Sanat ? duygusal dünyanın bir yan ürünüdür. Üretken, yaratıcı, esnek, uyumlu, çok yönlü, düşünen ve sorgulayabilen, hisseden olmak gibi zihinin entellektüel yetilerini canlandırır. Bu sayede insan güncel çağdaş ve yenilikçi kimliğine kavuşur. Sanatsız kalmış insanlar gibi, sanattan uzak kalmış toplumlarda kendi karanlığında ister istemez boğulur ve kitlenir. Çünkü sanat; insanın hallerinin, duygularının, düşünce ve yaşayışlarının…