Biriktirmek

Biriktirmek, Hani birikimleri arttırmak ve sanayimize kaynak oluşturmak gündemdi bir zamanlar. Sonra anlaşıldı ki, tek birikim sermaye değilmiş. Yetişmiş insan faktörü olmadan sermeye tek başına yol alamıyormuş. Sonra insanda birikime başlandı. Birikim bilgi birikimi olarak adlandırıldı. Bilgi birikiminin de yeterli olmadığı bugün ortaya çıktı. Bu gün yaratıcı, üretken ve idealleri olan insanlar olmadan sermaye ve…

Yaban Armutu

Yabanda bir yaban armut ağacı. Ben yabanım, Ben çiçek açmam, Benim koşullarım uygun değil demiyor. Açıyor çiçek. Yapıyor meyve yapabildiği kadar. Öyle boş boş alan kaplamıyor ormanda. Faydalı olmak, üretken olmak canlıların doğası. Koşullara takılmadan çalışalım. Hepimizin içinde bulunduğu koşullarda yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Güzel haftaların başlangıcı bu gününüz olsun. Günaydın

Tükenmeden Önce Azalırız

Tükenmeden önce azalırız. Gücümüz azalır. Sabrımız, heyecanımız, zamanımız, merakımız, beklentimiz azalır. Sonra inancımız güneşte kalmış tereyağ gibi erir üzerimize sıvanır. Tükeniriz, Yanan kibrit gibi… Mum gibi… Bir kalıp buzmuş gibi. Tükenmeyi bedenselliğimizden, duygusallığımızdan, anlamı yaptıklarımda aradığımızdan ve bunların hepsini bizim sayemizde olduğuna inandığımızdan yaşarız. Varlığımız için yaptıklarımızın ödemesini varlığımızdan yaparız. İşin özü yaşamak eylemini Ruhsal…

Yağmacılar

Yağmacılar denen bir grup zihin var. Yaratmak, üretmek ve sahibi olduklarıyla gururlanmak onların işi değil. Bunlar, düşüncenin ve insanlığın kanser hücreleri gibi. İstila ettikleri kadar ve alanlarının dışına taşıp, diğer hücrelere hakim olabildikleri ölçüde hayatta kalabiliyor. İnsan evriminin bir kaç alt basamağına sıkışıp kalmış, yağmacı ve istila peşindeki zihinler basit varlık çabalarının sonlarında kendi yok…

ÜRETMEK

Üretmek, mecburiyetindeyiz. Ekonomik olmayışı, bizim için anlamsızlığı şu an için gereklilik veya ihtiyaç olmayışı gibi nedenler öne sürerekvazgeçemeyeceğimiz kadar önemli üretim. Yaşamın kaynağı, üretmek. Hayatı çoğaltmak, bu da onu daha anlamlı hale getiren eylem. Yaratılışın ve davamlılığın altın kuralı.Üretmek ve çoğaltmak… Geldiğimiz bu yaşamı anlamlı kılmak için buna devam etmeye mecburuz. Üretmek, hayatı ve canlılığı…