Üretmeyen Her Bir

Üretmeyen her kadın ve erkek, tüketen olur. – Her tüketen bir eksi yazar gelecek hanemize. – Potansiyelini eksik ve verimsiz kullanan her yetişkin bir eksi yazar gelecek hanemize. – desteklenmemiş her yetenek, – eğitimini çağdaş yöntemlerle tamamlamamış her çocuk, – disiplin ve ahlaki doktirinden yoksun her birey, …. Bir eksi yazar geleceğimize. Gelecek ortak bakışın…

YAKINLIK, UZAKLIK

Yanında kendimiz gibi hissederiz,<-> Yanında başka biri gibi davranırız, Bunun psikolojik nedenleri vardır. Bunun kişisel nedenleri vardır. Bunun duygusal nedenleri vardır. Kişiliğe ve benliğe bağlı nedenleri vardır…. Bunun enerjiye bağlı nedenleri vardır. Aslında bunların toplamı bizim ve diğerlerinin durduğumuz yeri belirler ve hepsi birbiri üzerinde etki eder. Tıpkı sinerji gibi, empati gibi, yaratıcılık gibi, rahatlık…