Doldurmuş

Bileğlenmiş kendi kendine… Birisi doldurmuş ya da kendine tekrar ederken dolmuş. Gerilmiş gerim-gerim. Kızmış homur-homur. Yargılamış ve çoktan suçlu bulmuş içinde. Önyargı tutanakları tutulmuş, kalemler kırılmış. Kararlar çoktan alınmış. Açıklamak için suçlu beklenmekte.