Fark

Fark etmekle Fark etmemek Arasındaki çizgi Fark edilenden incedir. **** – Tereddütlü olunan, – Sezinlenen ama açıklanamayan, – Fark edilmese de olumsuzlarına maruz kalınan. – Değiştirilemeyen, – İçinden uzun süre çıkılamayan. – Yıpranmaya başladığımız. – İçimizdeki huzursuzluğunu gideremediğimiz … Duygu, düşünce, davranış, olayları yaşayan için artık, farklı bir bakış açısına ulaşmak zorunluluktur. Pek çok şeyi…

YAKINLIK, UZAKLIK

Yanında kendimiz gibi hissederiz,<-> Yanında başka biri gibi davranırız, Bunun psikolojik nedenleri vardır. Bunun kişisel nedenleri vardır. Bunun duygusal nedenleri vardır. Kişiliğe ve benliğe bağlı nedenleri vardır…. Bunun enerjiye bağlı nedenleri vardır. Aslında bunların toplamı bizim ve diğerlerinin durduğumuz yeri belirler ve hepsi birbiri üzerinde etki eder. Tıpkı sinerji gibi, empati gibi, yaratıcılık gibi, rahatlık…