Özgür İrade

Benliğin oluşmuş kimliklerden. Kimliğin esnek bir zihinlerden. Zihinlerin çok yönlü eğitimden. Eğitimin benliklere hizmetkarlar üretmeyeninden çıkanlar özgür oldu. Özgür düşünce birey olabilenlerin. Buna onların hakkı olduğuna inandıkları için oluştu. Özgür irade inancın kaynağıydı. Özgür irade medeniyetlerin beşiğiydi. Özgür irade köle ile özgür insanı ayırandı. Özgür irade bu dünyadaki sınav alanıydı. Şeytanın bir oyunu vardı. “İradenizi…

Hayaller ve Gerçeklerin Arasında

Aklın sesi olarak ses verdiğinde. Kalplerin bu sesi işitmemesine şaşırmamak gerekir. Kalbin sesini de kulakların işitmez oluşu bundandır. Hem akla hem de kalbe hitaben eden cümleleri kurabilmek ise başlı başına bir sanattır. Ben genellikle aklın sesinden konuşurum. Kalbin sesi bir başka sestir. O ses çıktığında içler titrer. Gözler dolar, geçmişlerine gider insanlar. Ayakları yerden kesilir.…

KALPLERİ TEMİZLEMEK

Hayattaki her şeyi temizlemek, onu temizlemeye göre kolaydır. En ağır travmayı, en büyük acıları, en kirli tabağı , çıkmaz denilen lekeleri bile. Bahsettiğim kap temizliğidir. Kalp bir kez kirlendi mi arındırması en zor olandır. Dikkat ederseniz, kalp gözünü açmak dini ve mistik öğretilerin en büyük amaçlarından biridir. Neredeyse 4 temel kitabın her birinin insanda en…

KAFAM KARIŞTI – ENERJİ KOÇLUĞU

ENERJİ ALANINDA ÇOK SAYIDA AKIM GÖRÜŞ VE FELSEFE VAR , KAFAM KARIŞTI…… A- Teknik ve uygulama mı , dayandığı felsefe mi ? Bir başka durum ise çok sayıda farklı akım görüş teknik ve öğretinin varlığı. Sayısız vaat ve yöntem anılmakta söylemlerde. Her bir görüş kendi öğretilerini geliştirmekte, katı kurallar ve kesin sınırlarla çizgiler oluşturmakta. Her…

KAHRAMAN

Hollywood filmlerinin klişesi “Sonunu düşünen kahraman olmaz”, diye bir söz vardır. Kahraman olmak düşünme işi değildir. Eylem ve koşulsuz fedakarlıktan ibaret bir eylem biçimidir. İnandıkları için kurban olma düşüncesi, inancın kurban istemesi algısının eski çağlardan beri süre gelen batılının yaşamakta olduğunu gösterir. Feda edilenlerin sayesinde kurtarılmışlar algısı putlara, tanrılara verilmiş kurbanlar gibidir sanki. İnsanlar bir…