İnsan Aklının Sınırları

İnsan aklının sınırları ve insan aklının sınırladıkları. Rekorlar, kırılmak içindir. Ancak, çıkılabilecek seviyenin yine de bir sınırı vardır. O zaman soru, bunun ötesine nasıl geçebiliriz? Aklın potansiyeli, kaynak ve sınır ise; O zaman, onu besleyen kaynak ve sınırlayan engel aynı hale gelir. Aklı, bir organizatör gibi düşünerek. Ruhsal varlığımıza ve derin benliğimize ulaşmamız gerekli. Rehberimize…

ŞAHİT

Bir insan kendi yaşamını, hem yaşayıp aynı anda onun şahidi de olmaz. İşin diğer yönüyle de her yaşam gerçeklik bulabilmek için, bir şahidin varlığına ihtiyaç duyar. Aksi halde yaşanmasının bir anlamı olmaz. Bu yüzden insan, tek başına yaşayamaz. Devamlı ve anlamlı hissedebilmesinin yegane yolu, yaşamına şahitler bulmak ve yaşadığını hissedebilmektir. Ayna da göremediğiniz bir şeyin,…

YAKINLIK, UZAKLIK

Yanında kendimiz gibi hissederiz,<-> Yanında başka biri gibi davranırız, Bunun psikolojik nedenleri vardır. Bunun kişisel nedenleri vardır. Bunun duygusal nedenleri vardır. Kişiliğe ve benliğe bağlı nedenleri vardır…. Bunun enerjiye bağlı nedenleri vardır. Aslında bunların toplamı bizim ve diğerlerinin durduğumuz yeri belirler ve hepsi birbiri üzerinde etki eder. Tıpkı sinerji gibi, empati gibi, yaratıcılık gibi, rahatlık…