Sevgi Açlığı

Sevgiye olan açlığı, en güzel sokak köpekleri anlatır. Onlar genelde bir kaçı toplanıp, bir arada gezerler. Neden?.. Çünkü; Yalnızlıktan kaçmak ve kendilerini güçlü hissetmek isterler. Onlar, genelde sağa sola havlarlar. Neden? Çünkü; Dikkat çekmek, görülmek isterler. Yumuşak bir ses tonuyla onlara seslenin bir kere, hemen koşar yanınıza gelirler. Çünkü onlar, Yalnızlığı ve sevgisizliğin acısını çok…

Ne ve Kime

Yeterlilik duygusunda hapis kalmışlara ithaf olunur ki. Vermek kavramı, alıcısıyla değer bulur. Bilgi, sevgi, yardım, destek, özveri, yakınlık… Alıcının; 🐥ihtiyacı 🐥potansiyeli 🐥kapasitesi 🐥isteği 🐥talebi 🐥kabul gücü 🐥hazmı 🐥… Yoksa verdiğinizin ne kadar değerli olduğunun hiç bir anlamı ve değeri olmaz. Hani derler ya, ” Ne söylediğim değil, karşındakinin ne kadarını anladığı önemlidir” Radyoların anteni yoksa…

Nefes Çalışmalarında

Nefes çalışmalarında… Tüm çeşitlerinde ortak işlev özelliği, bilinç sıçramasıdır. ?daha yüksek bir bilince ?daha yüksek bir transa ?daha üst bir konsantrasyona ?daha üst esnekliğe ?daha üst bir enerji düzeyine ?daha derin farkındalığa ?daha derin duygu temasına ?daha üst benlik temasına ?daha derin bilinçaltı görseline ?daha derin mistik veya spritüel iletişime ?daha net düşünce gücüne ….…

Chakra çalışması örneği

  ? Tüm chakralar A ve B yüzleri kapalı. Donmuş enerji. ? Şokta bir sistem. Ölcümü yapılan kişi sanki yaşamıyormuş gibi gözükmekte. Alakası yok. Bu durum bir şok. Hayati bir tehlike ile karşılaştığımızda zihnimizin kendini şoklar,kitler. İnsan tehlike anında acıyı hissetmemek için şalteri indiriverir. ?Mesele bu çalışmada kapalı chakra meselesi değildir. Kişi içinden çıkamadığı bir…

Güçlü Olmak

Güçlü olmak. Gücü kullanmak değil. Kullanmaya ihtiyaç duymayacak kadar kendinden eminliktir. Bağırıp çağırmamız, Öfke krizlerine kapılmamız, Şiddete başvurmamız, Baskı uygulamamız, Saldırgan davranmamız, … Bizim güçlü olduğumuzu değil, kontrolsüz olduğumuzu ve kendimize yeterince inanıp, kendimizi korumak konusunda korku yaşadığımızı gösterir. Sahibi olunan güç, eminlik güven gibi insanın en derinlerinden gelmelidir. Bu insanın içinde olan, olmak halinin…