İçine Sinmeyen

Bir şeyler yanlış bu işte. İnsan, için-için bir şeylerin tam da yerine oturmadığının farkındadır. Olur olmasına da… Başka alternatifi, çıkar yolu yoksa elinde… İçi ikircikli de olsa razı olur. Bir şans verir kendine. Tereddütlü olduğuna değil de, dikkat ederseniz kendine şans verir. Yanılıyor olmayı diler için-için. Tereddütün de, şüphesin de, kaygısın da yanılmayı arzular. İşin…

YAKINLIK, UZAKLIK

Yanında kendimiz gibi hissederiz,<-> Yanında başka biri gibi davranırız, Bunun psikolojik nedenleri vardır. Bunun kişisel nedenleri vardır. Bunun duygusal nedenleri vardır. Kişiliğe ve benliğe bağlı nedenleri vardır…. Bunun enerjiye bağlı nedenleri vardır. Aslında bunların toplamı bizim ve diğerlerinin durduğumuz yeri belirler ve hepsi birbiri üzerinde etki eder. Tıpkı sinerji gibi, empati gibi, yaratıcılık gibi, rahatlık…