İnsan Erozyonu

İnsan Erozyonu İnsanın en verimli kısmını, kaymağını alıp sıyırır. Günümüzün en büyük sorunu insan erozyonudur. Bu erozyon insanların birbiri ile bir arada yaşaması sonucu birbirleri ile temaslarında yine birbirlerini yıpratmaları ile olur. Diğer bir tipide sosyal toplumsal ekonomik kültürel olarak büyük debilerle bireye yönelmiş hedeflemeler neticesinde gerçekleşir. Kim olduklarını bulmaya, en verimli yönlerinden haberdar olmaya…

ÜRETMEK

Üretmek, mecburiyetindeyiz. Ekonomik olmayışı, bizim için anlamsızlığı şu an için gereklilik veya ihtiyaç olmayışı gibi nedenler öne sürerekvazgeçemeyeceğimiz kadar önemli üretim. Yaşamın kaynağı, üretmek. Hayatı çoğaltmak, bu da onu daha anlamlı hale getiren eylem. Yaratılışın ve davamlılığın altın kuralı.Üretmek ve çoğaltmak… Geldiğimiz bu yaşamı anlamlı kılmak için buna devam etmeye mecburuz. Üretmek, hayatı ve canlılığı…