Değer mi?

Hayatta pek çok şey adına kavga etmeye değer. Ve yine aynı hayatta Pek çok şeyin adına kavga etmeye değmeyeceği sonradan fark edilir. Neyin verdiğimiz kavgaya deyip neyin değmeyeceğini günler bize gösterir. Günler ileri işler, Hesaplarsa geriye verilir. Değer mi işte bunu zaman gösterir.

KAVRAYIŞ

Bahsedilmesi gerekli bir başka konu da, kavrayıştır. Kavrayışlar, bilişler, hissedişler, sezişler ana konulardan bir kaç tanesidir. Ne için ana konulardır derseniz. Ruhsal düzlem ve kişisel gelişimler için verilen gayret yolculuklarının parçalarıdır. Kavrayış oldukça geniş bir alanı kaplar. Bu yüzden kavranması zor bir konudur. – Açıklık, – Esneklik, – Kabul, – Bilinç, – Benlik, – Arınmışlık,…