Yasam Enerjisi

Her insana verilmiş bir yaşam enerjisi vardır. Bu enerji ile insan varoluşunu gerçekleştirmelidir. Yani bunu kullanmalı ve dönüştürmelidir. Mutlak suretle dönüşmek zorundadır bu enerji. BU ENERJIYI INSAN TÜKETMELIDIR. ÜRETMEK VE YARARLI KULLANMAK, ENERJI IÇIN DOĞRU DÖNÜŞÜM IKEN. ÜRETIME DÖNMEYEN ENERJI, TÜKETEN VE YOK EDENE DÖNÜŞÜR. BIR ŞEYE DÖNÜŞMELIDIR SONUÇTA. Hayata hizmet etmeyen ölüme, Mutluluğa hizmet…

Yağmacılar

Yağmacılar denen bir grup zihin var. Yaratmak, üretmek ve sahibi olduklarıyla gururlanmak onların işi değil. Bunlar, düşüncenin ve insanlığın kanser hücreleri gibi. İstila ettikleri kadar ve alanlarının dışına taşıp, diğer hücrelere hakim olabildikleri ölçüde hayatta kalabiliyor. İnsan evriminin bir kaç alt basamağına sıkışıp kalmış, yağmacı ve istila peşindeki zihinler basit varlık çabalarının sonlarında kendi yok…

ÜRETMEK

Üretmek, mecburiyetindeyiz. Ekonomik olmayışı, bizim için anlamsızlığı şu an için gereklilik veya ihtiyaç olmayışı gibi nedenler öne sürerekvazgeçemeyeceğimiz kadar önemli üretim. Yaşamın kaynağı, üretmek. Hayatı çoğaltmak, bu da onu daha anlamlı hale getiren eylem. Yaratılışın ve davamlılığın altın kuralı.Üretmek ve çoğaltmak… Geldiğimiz bu yaşamı anlamlı kılmak için buna devam etmeye mecburuz. Üretmek, hayatı ve canlılığı…