Benzer Hayatlar

Benzer hayatları başkaları da yaşar. Belki başka yerlerde, Belki başka zamanda, Belki bir başka şekliyle. Benzersiz olma düşüncesi bunu kabul etmekte zorlanır. Bu olasılığın olması bile onu yaralar. Küçümsenmiş, önemsizleştirilmiş, sıradanlaştırılmaya çalışılmış hisseder bu düşünce karşısında. Bu, yaşamadan öğrenmemeye giden ben farklıyımcılıktır. Farklı değildir. Aynı şeyi yapan, aynı yere giden, aynı yoldan geçen, benzer binlercesinin…

KAVRAYIŞ

Bahsedilmesi gerekli bir başka konu da, kavrayıştır. Kavrayışlar, bilişler, hissedişler, sezişler ana konulardan bir kaç tanesidir. Ne için ana konulardır derseniz. Ruhsal düzlem ve kişisel gelişimler için verilen gayret yolculuklarının parçalarıdır. Kavrayış oldukça geniş bir alanı kaplar. Bu yüzden kavranması zor bir konudur. – Açıklık, – Esneklik, – Kabul, – Bilinç, – Benlik, – Arınmışlık,…