Sadakat

Sadakat kavramı, bağlılık ile ilgili bir kavramdır. İnsanlar zihinlerinde bunu aldatma ve aldatılma gibi değerlendirilirler. Yani sadece aşk ilişkilerinin bir parçası gibi görürüler. İş yerine ve işine sadakat. Arkadaşlarına sadakat. Temel aileye sadakat. Alışkanlıklarına sadakat. Oraklarına sadakat. Borcuna sadakat. Alacaklarına sadakat. Ülkesine sadakat. Takip ettikleri sayfalara, dizilere, oyunculara, şarkıcılara sadakat. Sadık olmak veya olmamak; O…

İhanetin Kitabı

Düşündüm buldum, İhanetin kitabını yazdım. Şimdi ifşaa ediyorum, okuyorum ve herkese ? İhanetim senden değil ki, Sana değil ki, Bana öylece kızıyorsun. Sana sadığım lakin, ben kendime hain. Zararı sana olsun, ister miyim… Gerçekten öylemi sandın? Ben tüm yaptıklarımı; Kendime ceza olsun, kendime ödül olsun diye yaptım. Karşı değilim ki sana, Yaptıklarım her zaman seninle…

Ayarttı

Bir gazete haberinde uzun süredir dikkatimi çekmeyen bir kelime denk geldi. -Ayarttı- ? yani ayarsızdı. ?yani ayarmaya niyeti yoktu. ?yani çaresiz ve acizdi. Başka sansı yoktu. Nedir bu güçsüz ve iradesizliğe yapılan yatırım. Birilerini haklı çıkartmak mı? Masumlaştırmak mı? Olabilir gibi göstermek mi? Kendi minarelerine kılıf hazırlamak mı? Niye yeterince dürüst ve acık olamıyoruz. Niye…

YAKINLIK, UZAKLIK

Yanında kendimiz gibi hissederiz,<-> Yanında başka biri gibi davranırız, Bunun psikolojik nedenleri vardır. Bunun kişisel nedenleri vardır. Bunun duygusal nedenleri vardır. Kişiliğe ve benliğe bağlı nedenleri vardır…. Bunun enerjiye bağlı nedenleri vardır. Aslında bunların toplamı bizim ve diğerlerinin durduğumuz yeri belirler ve hepsi birbiri üzerinde etki eder. Tıpkı sinerji gibi, empati gibi, yaratıcılık gibi, rahatlık…