Ben Olgunlaştım

Olgunlaşmış elmaların, gururla dallardan kendisini bırakışına bakın. ” Ben olgunlaştım.” diyerek dalından ayrılışını izleyin. Toprağa düşünce anlamaya başlayacak. Çekirdeklerinden toprağa karışıp, kök salması gerekecek. Fidan olmak için, topraktan çıkmaya çalışacak. Sonra rüzgara, yağmura, kuraklığa direnecek. Büyümek için uzun yıllar harcayacak. Bir gün gelecek ve ilk meyvesini verecek. O meyve, ” Ben olgunlaştım ” diyecek.

Her şey ve Hiçbir şey

Her şey olmak ve hiçbir şey olmak, Birbirinin aynıdır. Tüm inanç sistemleri ve öğretiler bu noktaya ulaşmanın yolları üzerine odaklanır. Sonuç da insan, bir veya bir kaç şeydir. Her şey ve hiçbir şey olmak beden bulmuş yaşamında onu sınırlar. Bu çaba boşa da değildir. Bir gün ruh yalnız kalacaktır. Bedenli varlığında verdiği bu mücadele, işte…

Sadakat

Sadakat kavramı, bağlılık ile ilgili bir kavramdır. İnsanlar zihinlerinde bunu aldatma ve aldatılma gibi değerlendirilirler. Yani sadece aşk ilişkilerinin bir parçası gibi görürüler. İş yerine ve işine sadakat. Arkadaşlarına sadakat. Temel aileye sadakat. Alışkanlıklarına sadakat. Oraklarına sadakat. Borcuna sadakat. Alacaklarına sadakat. Ülkesine sadakat. Takip ettikleri sayfalara, dizilere, oyunculara, şarkıcılara sadakat. Sadık olmak veya olmamak; O…

Dikkatli Olmak

Dikkatli olmak, gereklilikler ile ilgilidir. Eğer dikkatli değil isek o zaman hazırlıksız oluruz. Rahatlık ve güvenli yaşam alanları sayesinde ister istemez sezilerimiz körelmiş, dürtülerimiz zayıflamıştır. Korunaklı hayatlar, kaçınarak yaşamayı öğrenmiş olmak bizi uzun zaman rahat ettirmiş ise bizim dikkatimiz dağılmış ve dürtülerimiz zayıflamış hale gelecektir ki. Bu da oldukça olağandır. Rahatlık ve güvende olma duygusu,…