Adalet ve Eşitlik

Adalet ve eşitlik birbirine karışır. Eşitlik, Senin hak ederek kazandığın 100 birimin, ben de olmadığı için 50 biriminin bana verilmesidir. Bu eşitliği sağlar, ama adil değildir. Adalet, Bunun doğru olmadığını söyler. Benim de 100 birimi hakkımla kazanman gerektiğinden bahseder. Bu adildir ama, bu durumda da çalışan ve çalışmayan eşit değildir. Zaten adil olan da budur.…

Kültür

Kültür; Yaşayış, algılayış ve hissediş biçimidir. İçinde doğup büyümediğimiz ve bir parçası olmadığımız bir kültürü, sadece mantıkla kavrayamayız. Yazılı ve sözlü olmayan hissediş biçimleri, kalıplardan fazlasıdır. Dolayısı ile kültürler transfer de edilemez. Transfer edilen her kültür, birleştiği kültür ile birlikte bambaşka ve yeni bir kültür oluşturur. Yani, sadece deforme olur. Çok renkli bir dünya bizim…

Bir Cümle Gibi Bakmak Lazım Hayata

Sevdim bu konuyu; Kim olmalıyız? Bizi biz yapacak olan ve kendimizi keşfetmemizi sağlayacak olan yol nedir? Öyle bir yarının sahibi olmalıyız ki, bu günden çok daha mükemmel hissedelim. Gelecekteki kendimizi var etmekten bahsediyoruz. Bunun cevabı oldukça soyut. Dün ne isek, bugün ne isek, yarın oyuz. Bunun anlamı dün ve gelecek, aslında bugün. Bu gün olmadığımız…

Yakın ve Uzak

Yakın ve uzak… Hemen elimizin altında olup, gerçekleştirebileceklerimiz. Çok uzaklarda bir yerlerde bizi bekleyen. Gün batmadan varmaya çalıştığımız bir kasaba var. Yolda bacası tüten sıcak bir ev gördük. Orada kalır ısınır ve dinlenirsek, gün batmadan kasabaya varamayacağız. Belki o ev bizim olmamız gereken yer. Belki de kasaba varmamız gereken yer. Gün bitimi ise, bilinen ömrümüzün…